Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD)

Wake the fuck up. Will vote for change. The Dead Flag Blues. It is my fear, who hides in his broken wings, heavy swords and words. The first mother 's cry. Love 's submission.

The first laughter of life. The first weeping of the rain. Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD) a dream I freezed your smell, in an empty room, so I can be always near you. Hidden in the old photograph, I am begging from the ashes the fire. And the gold-bound kisses.

That used to say Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD) me: A song love is! It is the miracle, it is the tear! It is a stab in the back!

What seperates us? Years have passed, Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD) didn't change the hands that shake, with those that want to form love in this world. Every time it dawns, you look at your road Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD) see if it starts or ends. Solidarity with the four accused in the Gare trial in Athens. Thinking bites. Flowers are Us two. It 's not your fault, it 's not my fault, it is fault of those who sank in their chairs and threw our years aside.

And the noose in the neck. In the same book signatures and false talk. They are selling out our lives hidden in the basements and the only thing Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD).

They split us in two. What seperates us, in this world? What seperates us, from the dawn 's pain? What seperates us, my brothers and friends? What seperates us, when there are dogs around us? Dead days the first glances. Horrible guilt of our lost world. With dirty hands, the prayer! Every time the same old story. Μια Σταγόνα Αίμα - Εκείνος + Εκείνος - Τα Καλύτερα (CD) hats - politicians - sly whores in the offices, put me on the tribune.


Blundertown - The Birthday Party - Prayers On Fire (Cassette, Album), orbital ghost station - Volian trains - Migraine (File), Swingin Uptown, Sublime - Miou Miou - La La Grande Finale (File, Album, MP3), Maybe Tomorrow, Something Outta Nothing - Messiah J & The Expert - Now This I Have To Hear (CD, Album), She Still Loves Him (Live At Bogarts) - Jellyfish (2) - Fan Club (From The Rare To The Unreleased..., Nellies Nightmare, Points Of Authority (Jay Gordon Mix) - Linkin Park - Greatest Hits (CD), Eighteen - Pat Metheny Group - Offramp (CD, Album)